Tur 5

T5 – Fra Rådhusplassen til Vippetangen

© «Efter Naturen» tegnet av John Fr. Kirchner ca. 1830/ Nasjonalbiblioteket

Oslo Havn 2023

© Oslo Havn KFF

Historien om Skur 38

© Oslo Havn KF

Kranførerens bilder

R. Solland jobbet som kranfører i Oslo Havn i 30 år!

Telefonkiosk «Riks»

Mange vil huske igjen de røde telefonkioskene av standardtypen «Riks». De lettgjenkjennelige røde kioskene ble plassert på sentrale steder rundt om i hele landet. Utseendet var stort sett uforandret fra de første kiosken ble satt opp 1933 til den siste i 1995. 

© Erik Ødemark

Å rydde søppel

Bymiljøetaten i Oslo kommune og Oslo Havn KF samarbeider i flere miljøprosjekter. Blant annet opprydding av forsøpling og plast i havnebassenget. Oppryddingen gjennomføres med prosjektmidler fra Bymiljøetaten og Oslo Havn KF stiller med kompetanse og utstyr. Fotografiet viser søppel som blir heist om bord i arbeidsbåten Hauk ved Rådhusbryggene. Innleide dykkere samler søppel i sekker på sjøbunnen, det er utrolig hvor mye skrot det fortsatt ligger i fjorden! 

© Foto: Hans Kristian Riise, Oslo Havn KF

Vippetangen 1930-årene

Vi ser utover Vippetangbryggen med kornsiloen fra 1934 i bakgrunnen til venstre. Skur 38 fra 1915 ligger midt i bildet. Havnekraner laster eller losser et skip fra rederiet Fred. Olsen & Co. som også har tatt i bruk eget utstyr for lossing på sjøsiden. Rederiet var på denne tiden leietagere av havneanleggene på Vippetangen. På store deler av kaiarealet er det stablet varer, godt pakket under presenninger. Her ligger Normandieparken i dag.  

© Foto: Karl Harstad, Oslo Museum

Fred.Olsen plakat

Plakat fra 1950-årene, Fred. Olsen & Co. Rederiet var et av de største linjeoperatørene i Oslo havn i etterkrigsårene. Fra Vippetangen gikk det gods- og passasjerruter til kontinentet og til Newcastle. To nye passasjerskip, MS Blenheim (1951) og MS Braemar (1953), ble satt inn i ruten mellom Oslo og Newcastle. Eldre skip seilte i passasjerruten til Antwerpen.  

© Reklameplakat, Nasjonalbiblioteket

Landstrøm

Kabelkranen på Vippetangen kobler skip til strømnettet i land. Skipenes dieseldrevne hjelpemotorer kobles fra, det sparer miljøet for utslipp av skadelige stoffer. Landstrømanlegget ble åpnet i januar 2019 og benyttes daglig av fergene til DFDS. Color Lines fergeterminal på Filipstad fikk landstrømanlegg i 2011, til sammen reduserer de to anleggene klimagassutslipp i Oslo med over 5000 tonn i året.

© Oslo Havn KF