Samferdsel

Vår bestseller-serie – Legendariske veier!

Sørlandske hovedvei. Fra Kristiansand til Stavanger!

ISBN 978-82-8219149-4, 160 sider, veil. 419,-

Dette er den andre boka som tar for seg legendariske Sørlandske hovedvei, en nostalgisk kjøpeguide på strekningen fra Kristiansand til Stavanger. Forfatter Tore H. Wiik tar leseren med på en spennende veistrekning som på 1950-tallet ble beskrevet som «…selve balustraden langs havet, hele Sør-Norges utkikksplass.» I dag er veistrekningen E39, men for de mange som benytter veien med betegnelse Riksvei 40 og Riksvei 440 var den en utfordrende veistrekning, smal svingete og mange steder uten fast dekke.  Med over 400 fotografier og 90 kart får den interesserte leseren en rekke kjøreanvisninger på de mange og delvis glemte strekningene av gamle Sørlandske hovedvei. Veiens historie og utviklingen gjennom flere hundret år er grundig beskrevet – det gjør boka til en unik leseopplevelse!

Sørlandske hovedvei – en veinostalgisk kjøreguide! 

ISBN 978-82-8219-148-7
208 sider, veil. 399,-

Dette er den fjerde boka i serien «Legendariske veier». Og hva kan vel være mer legendarisk enn selveste Sørlandske hovedvei mellom Oslo og Kristiansand, en veistrekning som gjennom tidene har vært kilde til både gleder og ergrelser. Forfatteren tar leseren med på en historisk reise langs de gamle strekningene av Sørlandske hovedvei; en guidet oversikt langs delvis gjengrodde veier som er halt annerledes enn dagens moderne E18.

Med over 700 gamle og nye fotografier, illustrasjoner og kart blir veiens historie og utvikling gjennom flere hundre år grundig beskrevet. Det gjør det mulig å ta turen også fra sin egen lesekrok.

Veiene som ble til E6. Østfold – Akershus – Oslo

ISBN 978-82-8219-140-1
124 sider, veil. 389,-

Dette er den tredje boka i serien Legendariske veier. Denne boka tar leseren med på en veihistorisk reise fra Svinesund til Eidsvoll, og er et resultat av forfatterens puslespillarbeid der han har kartlagt de mange endringene veistrekningen har hatt. Med over 500 illustrasjoner, kart og fotografier beskrives de mange omlegginger og utbedringer gjennom flere hundret år, og ikke minst standardhevingen som gjør det mulig for vår tids veifarende å tilbakelegge avstander som våre forfedre bare kunne drømme om. Gjennom den reflekterende handels-reisende Ansgar Borres små epistler fra 1958, håper forfatteren boka lykkes med gjenskape litt av tidsånden på strekningen.

Riksveiene som ble til E18. Fra Drammen til Larvik  utsolgt!

ISBN 978-82-8219-120-3
124 sider, veil. 389,-

Dette er den andre boka i serien Legendariske veier. Boka fortsetter, da den første sluttet, nemlig i Drammen og tar leseren med på en veihistorisk reise frem til Telemark fylkesgrense. Etter et spennende puslespillarbeid kartlegger forfatteren de mange ulike omlegginger og forandringer og viser gjennom tekst og bilder historien til Riksvei 40, for den litt eldre garde kanskje best kjent for Sørlandske hovedvei og som i 1965 ble til E18; i dag en moderne motorvei. Med over500 illustrasjoner, kart og fotografier beskrives den svært varierende standarden på veistrekningen gjennom 1930- og 1940-tallet; alt fra «autostrada» til skogsbilvei, avhengig av hvor man befant seg. Etter hvert som bilismen blomstret, oppsto lange bilkøer og flaskehalser, eksempelvis gjennom Drammen, Holmestrand og Sem. Handelsreisende Ansgar Borre forteller i små epistler av noen varme augustdager i 1949 som gjenskaper litt av tilstanden på strekningen på denne tiden.

Riksveiene som ble til E18. Fra Ørje til Drammen

ISBN 978-82-8219-113-5
124 sider, veil. 389,-

Dette er den første boka i serien Legendariske veier, den tar deg med på det første strekket i en veihistorisk reise, på riksveiene som ble til E18. I denne boka beskriver forfatteren i tekst og bilder de mange forandringene som skjedde med riksveiene gjennom 13 kommuner; fra Ørje ved svenske-grensen i øst til Drammen i vest. Med over 500 fotografier, kart og illustrasjoner beskrives vår tids tunge hverdagsstrekninger som står for de store transportmengdene, nær sagt fra de tidligste tider frem til i dag. Boka retter seg ikke bare mot transportinteresserte, her er også rikelig med stoff for den bilinteresserte og for de lokalhistorisk interesserte. Før var endringene knapt merkbare på våre veier. Etter industrialiseringen vokste transportbehovet på våre landveier og med et økt trafikken; først med hest og vogn, dernest den motoriserte trafikken som igjen førte til nye og større endringsbehov. Boka er ikke bare en nostalgisk reise, – den er også en dokumentasjon på vår egen tid og utvikling av Norge som nasjon.