Tur 2

T2 – Fra Jernbanetorget til Festningsbryggen

© «Efter Naturen» tegnet av John Fr. Kirchner ca. 1830/ Nasjonalbiblioteket

Foto: ukjent, Erik Ødemark samling

Paleet

Paleet ble brukt til en rekke forskjellige formål, fra kongelig residens til tilholdssted for landets Høyesterett. På tidspunktet dette fotografiet er tatt, var bygget disponert av offentlige kontorer. Inntil bygget ses baksiden av administrasjonsbygget til rederiet Den norske Amerikalinjen. 14. mai 1942 ble Paleet sterkt skadet av brann, likevel hadde det vært mulig å redde og restaurere bygget. Brannruinene ble revet vinteren 1942/1943 og i mange år ble tomten benyttet til bilparkeringsplass.

© Ukjent fotograf, Erik Ødemark samling

Isvekking i Christianiafjorden

Frem til slutten av 1870-årene foregikk skipsfarten til hovedstaden kun i den isfrie tiden av året. Fjorden frøs til rundt begynnelsen av desember og isen lå til utpå våren en gang. Om vinteren var streng gikk isen opp først sent i april. Isen kunne ligge et godt stykke utover fjorden, vanligvis til Nesodden eller Steilene, men noen ganger enda lenger ut. Mange av byens seilskip gikk i vinteropplag i Bjørvika. Tidlig på våren startet arbeidet med å klargjøre skutene for en ny sesong. Så tidlig som mulig ble last tatt inn, først og fremst trelast. For å få fortgang i avreisen ble det skåret en bred råk i isen slik at skipene kunne komme seg til isfritt farvann. Slikt arbeid ble kalt å «vekke» isen og var vanlig fra slutten av 1700-tallet. En arbeidsgjeng på om lag 50 mann bestående av sjøfolk, bryggearbeidere og løsarbeidere iført lange sjøstøvler ble utstyrt med en ispil. Ispilen var et slags spett av tre på 1,5 meter, med en kule på toppen og en jernpigg på enden. Denne brukte de til å hugge løs passe store isflak. Når isflaket var løst, ble det presset og dratt inn under den faste isen. Arbeidet med å lage en råk gikk raskt.
En betrakter på begynnelsen av 1800-tallet forteller:

«Arbeidet gaar saa hurtigt, det det umiddelbart etterfølgende Skib næsten ikke staar, og det bruger ikke Dage, men ikkun Timer, for at bryde frem gjennom 2 Fod tykt isdække, en heel Miil, fra Christiania du i det aabne Vand.»

© Illustrasjon av Carl Fredrik Diriks – Fyrdirks, 1868 (privat samling)

Hav Eiendom – Oslo Havns eget eiendomsselskp

© Oslo Havn KF
Foto: Erik Ødemark

Legacy of the Fjords

Fra Langkaia i Bjørvika kan du ta en helelektrisk fjordtur med en katamaran bygget i karbonfiber. Legacy of the Fjords eies og drives av rederiet The Fjords med base i Flåm. Virksomheten ble stiftet i 2015 og har blant annet ferje- og hurtigbåtrederiet Fjord1 på eiersiden. The Fjords spesialisert seg på passasjertrafikk med turister i norske fjorder. Legacy of the Fjords var det tredje fartøyet som rederiet fikk bygget ved Brødrene Aa i Hyen. Fartøyet har plass til 400 passasjerer. 

© Erik Ødemark