Tur 1

T1 – Oslo havns «fødested»

© «Efter Naturen» tegnet av John Fr. Kirchner ca. 1830/ Nasjonalbiblioteket

Christiania 1648

Utsnitt tegning av den nederlandske kartograf og festningsingeniør Isaac van Geelkerck. Van Geelkerck oppholdt seg i Norge i perioden 1644-1653 da han lagde forbedringsplaner for flere norske festninger. Denne tegningen av Christiania i 1648 viser byens to første brygger; Nordre og Søndre Brygger. Ytterst på bryggene ligger lagerhus og utenfor der igjen dansk-norske seilskip som ligger for anker. 

© Skisseframstilling/ utsnitt, Isaak van Geelkerck

Nederlandske skip

Fra 1500-tallet til langt utpå 1700-tallet var Nederland verdens ledende skipsfartsnasjon. Nederlandske handelsskuter dominerte tollregnskapet i Christiania. Skip fra nederlandske byer fraktet tømmer, bjelker og plank først og fremst til hjemlige havner, men også til engelske havner. På samme tid var Christianias egen handelsflåte liten, skipene var relativt små og kunne på ingen måte konkurrere med de utenlandske skipene.

© Illustrasjon av Wilhelm van der Velde, Rijksmuseum.nl

Sophia Amalia

Orlogsskipet Sophia Amalia ble sjøsatt ved orlogsverftet på Hovedøya i 1650. Dette var et såkalt regalskip og oppkalt etter Frederik 3.s kone. Sophia Amalia var det største fartøyet i den dansk-norske fellesflåten. Skipet hadde tre kanondekk og bestykket med opptil 108 kanoner. 

© Maleri av Paul Sindig, Marinemuseet Horten

MS Bretagne

MS Bretagne ble bygget ved Akers mek. Verksted og levert til Fred. Olsen & Co. i april 1937. Bretagne var på 3285 bruttotonn og hadde kapasitet på 150 passasjerer fordelt på tre klasser. Skipet ble satt inn i en rute mellom Oslo og Antwerpen, fra august 1945 i ruten Oslo-Newcastle. Bretagne ble solgt til Hellas i 1958.

© Foto: Anders B. Wilse, NMM

Oslo i 1798, eller Christiania som byen het da!

www.Oslohavn1798.no
www.Oslohavn1798.no