Maritimt

Maritime Oslo. Fra vikingby til Fjordby.

ISBN 978-82-8219-139-5

Dette er en skisse over tusen års maritim historie i Oslo, fra middelalderens vikingby til dagens Fjordby. Boka tar utgangspunkt i de arkeologiske utgravingene i Bjørvika, deretter følger vi Christianias og Kristianias maritime historie, århundre for århundre. En rekke ulike maritime aktører er tatt med i bokas beretning, og flere «stemmer» forteller sin historie. Boka er rikt illustrert med kart, illustrasjoner og fotografier.

Utgitt med støtte fra OSLO MARITIME STIFTELSE

 

Den Norske Amerikalinje – Passasjerskip 1913 – 1940

ISBN 978-82-8219-126-5
124 sider, veil. 379,-

Den 4.juni 1913 åpnet dampskipet Kristianiafjord Den norske Amerikalinjes første passasjerskipslinje mellom Norge og USA. Denne legendariske linjen ble en av Norges viktigste oversjøiske bindeledd og tusenvis av norske kvinner og menn har hatt sin arbeidsplass om bord i NALs åtte passasjerskip. Dette er den første av to bøker om disse passasjerskipene, og i denne boka følger vi de fire største skipene fra 1913 og frem til utbruddet av den annen verdenskrig. Boka berører den store norske utvandringen til Amerika, utfordringene et linjerederi i en nøytral nasjon hadde under første verdenskrig, legendariske kapteiner og en rekke forhold som påvirket etablering og drift av NAL. Men hovedfokus er naturligvis lagt på hver enkelt av de fire passasjerskipene med mye faktastoff og historikk. Boka er rikt illustrert med over 300 fotografier og bilder, blant annet med fotografier som ikke tidligere er publisert i Norge.

Den Norske Amerikalinje – Passasjerskip 1940 – 1980

ISBN 978-82-8219-132-6
144 sider, veil. 379,-

Dette er den andre og siste boka om passasjerskip i Den norske Amerikalinje. Boka begynner med inngangen til den annen verdenskrig og legendariske SS Bergensfjord dramatiske år som troppetransportskip de følgende årene. Dernest får vi et innblikk i etterkrigstiden vanskelige år, Amerikalinjenes strevsomme gjenoppbygging, SS Stavangerfjords lange og trofaste karriere, og de nye motorskipene fra Oslofjord i 1949 til MS Vistafjord i 1973, – det åttende og siste av NALs passasjerskip. Boka berører også andre sider ved Amerikalinjens virksomhet, som blant annet lasteskipslinjene til Canada og Øst-Afrika, utfordringene med container-revolusjonen og tilbakegangen i den transatlantiske passasjertrafikken, da flyene overtok. Boka er rikt illustrert med over 300 fotografier, illustrasjoner og materiell, og gir en levende beskrivelse av norsk maritim historie og en tid som for lengst er forbi.

Fred. Olsen & Co. Med passasjerer over Nordsjøen 1848 – 1945

ISBN 978-82-8219-137-1
208 sider, veil. 389,-

Dette er den tredje boka i serien Legendarikse Linjer, samtidig er dette den første av to bøker som tar for seg historien til Oslorederiet Fred. Olsen & Co., med hovedfokus på passasjerskipene i de legendariske rutene over Nordsjøen. Som det eneste gjenværende av en gang så tallrik norske passasjerskipsrederier, er det 168 år gamle rederiet fortsatt engasjert i passasjerbefordring, om enn ikke i passasjerlinjefart. Boka tar sitt utgangspunkt i 1814 og de mange muligheter den nye tid ga norske entreprenører. Olsen-familien fra det lille tettstedet Hvidsten ved Christianiafjorden var slike entreprenører, de evnet å bygge opp livskraftige virksomheter fra en sped begynnelse i 1848. Siden gikk det slag i slag, fra generasjon til generasjon der vi følger utviklingen fra seil til damp, fra enskipsselskap til flerskipsselskap, fra tramp-til linjefart, fa damp- til motorskip – helt frem til slutten av 2. verdenskrig. Boka er rikt illustrert med over 300 fotografier, illustrasjoner og materiell som gir en spennende beskrivelse av en for lengst forgangen tid.