Tur 3

T3 – I emigrantenes fotspor

© «Efter Naturen» tegnet av John Fr. Kirchner ca. 1830/ Nasjonalbiblioteket

Thingvalla – prisliste

Prisliste fra Thingvallalinjen, 1897. Rederiet anløp Kristiania fra 1880-årene og la til innerst i Pipervika. Rederinavnet ble hengende igjen og er navnet til kaia der dagens Nesoddbåter legger til.

© Erik Ødemark samling

Dekorasjon på Amerikalinjens bygg

Fasaden til det tidligere administrasjonsbygget til Den norske Amerikalinje, har en rekke artige dekorasjoner.
Gå på oppdagelsesferd og se hvor mange maritime elementer du kan finne.

© Erik Ødemark

Dekorasjon på DFDS-bygget

Dekorasjonselement fra DFDS-bygget.
Gå på oppdagelsesferd og se hvor mange maritime elementer du kan finne.

© Erik Ødemark

Fra utvandrerbrosjyre

Norske utvandrere som ankom Amerika, møtte totalt ukjente forhold og en kultur som de kanskje ikke var forberedt på. For noen ble det et brutalt møte. Kanskje de var blitt lurt allerede da de kjøpte sin billett av omreisende agenter hjemme, kanskje de ble lurt ved ankomsten i New York. Tilfellene ble etter hvert så mange at myndighetene både i Norge og i USA så seg nødt til å advare om «lurendreiere». Blant annet ble det produsert en rekke trykksaker med praktisk informasjon og hva man burde være oppmerksom på. «Haandbok for utvandrere» var godkjent av Den norske Amerikalinje og kostet femti øre. Her er et utdrag med advarsler til den håpefulle utvandrer.

© Erik Ødemark samling

NAL – brosjyre

Den norske Amerikalinje trykket også sine egne brosjyrer som ble utdelt til skipets passasjerer på tredje klasse. Denne brosjyren er for passasjerer som skal til Canada i 1920-årene, etter at USA sterkt begrenset antallet emigranter som ønsket innreise. Brosjyren beskriver Canada som mulighetenes land for den som ønsker et liv som «farmer». Men beskrivelsen er også såpass nøktern når den blant annet peker på:
«..en kamp for sterke armer og sterke viljer.» 

© Erik Ødemark samling

Kristianiafjords jomfrutur 4.juni 1913