Forfattere & illustratører

 

Antonella Durante er italiensk og utdannet jurist. Sammen med sin norske mann og datter bor hun i Oslo. Ved siden av sitt arbeid som jurist arbeider Durante som illustratør. Tegning som uttrykksform er en veldig viktig del av Antonella Durantes liv. Tegnegleden brukte hun gjennom mange års frivillig organisasjonsarbeid i Italia. Der arrangerte hun tegnekurs for vanskeligstilte barn. Interessen for miljøvern, erfaringene fra barne- og ungdomsarbeid og skaperglede, har inspirert Antonella Durante til å skrive og illustrere sin første barnebok.

Tore H. Wiik bor i Moss og kombinerer konsulentvirksomhet med å være deltids høyskolelektor på BI og HIOA samt å være timesjåfør på Flybussekspressen mellom Fredrikstad og Gardermoen. Han er levende interessert i gamle ting som ruller så vel som det det ruller på.

Erik Ødemark har utdannelse fra Universitet i Oslo og Telemark Distriktshøyskole. han har arbeidserfaring fra en rekke bransjer, men først og fremst bakgrunn fra kulturarbeid og forlagsbransjen. Som forlegger og forfatter har han oversatt en rekke bøker, skrevet flere artikler og maritime bøker samt vært en aktiv foredragsholder.