Tur 4

"Efter Naturen", tegnet av John Fr. Kirchener ca. 1830/ Nasjonalbiblioteket

T4 – Fra treslast og «køl» til kultur

© «Efter Naturen» tegnet av John Fr. Kirchner ca. 1830/ Nasjonalbiblioteket

Bjørvika ca. 1970

I forgrunnen ligger Sørenga og Bispevika, deretter Paulsenkaia (Tomtekaia) og Akerselvas utløp. Nylands Verksted (Nyland Øst) ligger på vestsiden av Akerselva med tørrdokker, kraner og en rekke bygninger. Det ser ut til å være lite aktivitet på verftet i motsetning til på Akers mek. (Nyland Vest) helt i bakgrunnen, øverst til venstre. Det tyder på at bildet ble tatt rundt nedleggelsen av Nyland Øst i 1971. Holger Danske ligger ved Palékaia i Bjørvika, et skip losser ved Langkaia og et annet ligger i Revierhavna. Ytterst til venstre ligger et av Den norske Amerikalinjes lasteskip ved Utstikker 1.

© Oslo Havn KF

Bispevika 2022

Fra nederste bildekant fører Stasjonsallmenningen over Dronning Eufemias gate til kaikanten i Bispevika. Til høyre for allmenningen ligger bebyggelsen på Munch Brygge og Munch museet ytterst. Deretter følger Akerselva og Bjørvikautstikkeren og helt til høyre en av DFDS’ utenlandsferger ved Utstikker 2 på Vippetangen. Til venstre i bildet bygges det på Sørenga og ytterst ligger Sørengutstikkeren. I det fjerne skimtes containerkraner i Sydhavna.   

© Oslo Havn KF

Tradisjonell robåt

På vei fra Bjørvikautstikkeren til Sukkerbiten, kommer du til Åretak kultur- og miljøbrygge. Her kan du leie en tradisjonell robåt for kortere eller lengere turer i Oslofjorden. Dessuten arrangeres det forskjellige musikalske innslag på brygga. Mer informasjon finner du på www.aaretak.com.

© Erik Ødemark

Køla-Pålsen

Reklame for kullhandler Paulsens kulldeponi på Tomtebryggen med Akerselva til høyre. Eneste minne fra kullhandlerens virksomhet i dag, er Køla-Pålsens gatetun. Fra begynnelsen av 1900-tallet ble kaias ytre og østre del kalt Paulsenkaia mens kaias indre og vestlige del fikk navnet Østre Akerselvkai fra 1972. I dag heter alt Munch Brygge mens navnet Inger Munchs brygge er navnet på den lille parken ytterst på bryggeanlegget. Køla-Pålsens gatetun ligger på Munch Brygge.

© Reklameplakat, Oslo Museum